ZooSyst

În vederea desfășurării unei activități eficiente şi competitive, exploataţiile zootehnice trebuie să urmărească atât eficienţa tehnică, respectiv rezultatul fizic pe unitatea de sursă a efectului, cât şi eficienţa economică a activității și să se înscrie în tendinţele privind promovarea factorilor calitativi, din rândul cărora fac parte aplicarea tehnologiilor moderne şi informatizarea.

Produsul informatic ZooSyst este o aplicație web destinată analizei eficienței economice pentru speciile ovine, caprine, taurine, bubaline, prin intermediul căruia fermierii utilizatori vor avea posibilitatea calculării eficienței economice pentru activitatea specifică și a alegerii variantei optime în ramura specifică de activitate, asigurându-se o corelare mai judicioasă a obiectivelor cu resursele. Acest produs informatic pus la dispoziția fermierilor crescători de animale din speciile ovine, caprine, taurine și bubaline oferă posibilitatea de calcul a devizului tehnologic, a bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de eficiență economică, pentru activitatea de producție a laptelui sau a cărnii.

Monitorizarea on-line a cheltuielilor și veniturilor agricole prezintă un mare interes datorită integrării tehnologiei informatice și de comunicații cu științele agricole, fiind bazată pe concepte specifice: arhitectură client/server, software-ul platformei integrate, suport decizional, comunicare relațională la distanță cu baze de date distribuite prin web, programare orientată pe obiecte, modelare matematică, interactivitate etc.

Sistemul informatic ZooSyst a fost realizat în cadrul proiectului ADER 24.1.2 - ”Cercetări privind eficiența economică a creșterii ovinelor, caprinelor, taurinelor de lapte, de carne și a bubalinelor”.